Fiep van Bodegom is redacteur bij literair tijdschrift De Gids en literatuurrecensent voor De Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad. Ze publiceert ook essays en proza.

Femke Essink is docent Moderne Nederlandse letterkunde aan de UU. Ze volgde de RMA Nederlandse letterkunde aan de UvA en werkt daar aan de afronding van een proefschrift over het seksuele zelfbeeld van Nederland in naoorlogse romans en de bewerkingen daarvan. Samen met UvA-collega’s stelde ze het handboek Literatuur in de wereld samen, en daarnaast was ze van 2011 tot 2017 secretaris van de VSB Poëzieprijs. Voor de Groene Amsterdammer bespreekt ze Nederlandse literatuur.

Theo Hakkert is afgestudeerd bij Algemene Literatuurwetenschap aan de UvA en werkt als journalist bij De Twentsche Courant Tubantia. Verzorgde tot Pinksteren 2015 de boekenpagina’s voor Wegener. Recenseerde alles wat los en vast zat en interviewde in die hoedanigheid honderden auteurs uit binnen- en buitenland. Zat in de jury van de Libris Literatuur Prijs die de prijs toekende aan Tonio van A.F.Th. van der Heijden. Maakte ook deel uit van de jury van de Gouden Strop. Hakkert had tweemaal zitting in de jury van de A.L. Snijdersprijs, een tweejaarlijkse prijs voor verhalen van maximaal 220 woorden.

Thomas Heerma van Voss schreef onder meer de romans De Allestafel (2009) en Stern (2013) en de verhalenbundel De derde persoon (2014). In 2017 verscheen de non-fictie-bundel Plaatsvervangers.

Marischka Verbeek(1966) is boekverkoper, trainer, coach en publicist. Na haar studie Literatuurwetenschap en Vrouwenstudies  deed zij onderzoek bij de vakgroep Genderstudies aan de Universiteit Utrecht over etniciteit in het Europese onderwijscurriculum. Ook begon zij toen in het boekenvak, als vrijwilliger bij het collectief van (toen nog) vrouwenboekwinkel Savannah Bay in Utrecht. Sinds  1997 is zij eigenaar van deze winkel, tegenwoordig gespecialiseerd in literatuur, gender, LHBTQ en postcolonial studies. Naast boekverkoper is ze zelfstandig coach, trainer en organisator van literaire events, onder de naam Transforming Stories. Marischka publiceert regelmatig recensies en artikelen en was een jaar lang columnist voor Boekblad. Sinds september vorig jaar heeft ze zitting in de Ledenraad van de KBB (brancheorganisatie boekverkopers).