De crowdfundingsactie voor de J.M.A. Biesheuvelprijs 2016 eindigt op 7 februari. Tot die tijd geven we om de paar dagen het woord aan een ambassadeur van het korte verhaal. Vandaag: Armando.

U kunt hier klikken om bij te dragen aan het prijzengeld van de J.M.A. Biesheuvelprijs 2016. We hebben de 100% inmiddels gehaald, maar hopen het prijzengeld van het vorige jaar te evenaren – of zelfs te overtreffen.

 

Gewapend

In volle bepakking en tot de tanden gewapend liep hij in z’n hotelkamer heen en weer. Bovendien had hij een helm op.

‘Het is weer zover,’ mompelde de huisbediende toen hem dit ter ore kwam. Hij begaf zich op weg en opende de deur van de hotelkamer. ‘Is ’t weer zover,’ sprak hij tegen de gewapende man.

‘Hoe bedoelt u,’ vroeg de man.

‘Nou, dat u hier bewapend heen en weer loopt.’

‘Ja, dat doe ik om geheel voorbereid te zijn op een overval,’ zei de man, ‘en dan moet ik jullie beschermen.’

‘Maar er komt geen overval,’ riep de huisbediende vertwijfeld.

‘Dat weet je niet, dat weet je niet.’

Na drie dagen vond er een overval plaats. Iedereen die iets met het hotel te maken had werd onder schot gehouden, ook de gewapende man. Ze waren met z’n tweeën en ze eisten en kregen geld. Toen verdwenen ze.

‘Wat heb ik je gezegd,’ zei de gewapende man, ‘er was wel degelijk sprake van een overval.’

‘Ja, u hebt gelijk gekregen,’ gaf de huisbediende toe.

De gewapende man deed z’n helm af en ging zitten. ‘Hèhè,’ zei hij, ‘hèhè.’

 

 

Armando is schrijver en beeldend kunstenaar. Zijn verzameld proza verscheen in 2003 onder de titel Schoonheid is niet pluis. Ter gelegenheid van zijn vijfentachtigste verjaardag verscheen in 2014 Ter plekke. Alle ultrakorte verhalen tot nu toe.